wtorek, 24 marca 2015

Czym handlowcy strzelają sobie w nogi? - cz.1Temat sprzedaży jest jednym z najczęściej poruszanych podczas rozmów pomiędzy firmami szkoleniowymi a ich klientami. Cały biznes może rozwijać się właśnie dzięki sprzedaży. Z handlowcami pracuję zróżnicowanymi metodami – prowadzę szkolenia, coachingi, etc. Jednak najbardziej efektywną formą współpracy jest tzw. trening „on the job”. Oznacza on pracę z handlowcem bezpośrednio u jego klientów. Jadąc wspólnie na wizytę handlową pełnię rolę obserwatora, co pozwala mi obiektywnie analizować przebieg spotkania. Po wizycie dokonuję omówienia spotkania z handlowcem zwracając uwagę na to co było dobre, co wymaga wzmocnienia, co handlowiec drugi raz zrobiłby inaczej. Tym samym handlowiec natychmiast wzmacnia swój warsztat sprzedażowy. 
Na bazie takich wizyt poniżej analizuję najczęściej popełniane błędy sprzedażowe handlowców, które finalnie zmniejszają efektywność biznesową sprzedawców. Zapraszam do lektury i wzmacniania swojego warsztatu handlowego.